Pri izbiri glabe za pogreb je pomembno upštevati tudi kulturne in verske vidike.

Na cerkvenem pogrebu se pogosto izberejo cerkvene pesmi, ki odražajo duhovno dimenzijo in lahko prinašajo tolažbo. Kljub temu pa duhovnik, ki vodi pogreb, običajno omogoča prilagoditev in dopušča izbiro pesmi, ki niso nujno cerkvene. Pogovor z duhovnikom lahko prinese razumevanje in usklajenost glede glasbene izbire, ki bo ustrezala tako verskim kot tudi osebnim preferencam.

V primeru civilnega pogreba pa so možnosti glede izbire glasbe bolj odprte. Tu ni strogih pravil, in družina lahko svobodno izbere pesmi, ki so bile posebej pomembne ali ljubeče povezane s preminulo osebo. Pogovor z organizatorjem pogreba oziroma pevci/glasbenimi izvajalci lahko prinese koristne smernice, vendar je večja svoboda pri izbiri glasbe pogosto dovoljena, kar omogoča, da se glasba prilagodi posameznim željam in življenjskim izkušnjam preminulega. S tem se ustvari edinstven in oseben ton slovesnosti, ki odraža življenje in dediščino pokojnika.

black and white